Siri: Sekouris Yo Sove Yon Tibebe Anba Dekonb yo

Hotline

Siri: Sekouris Yo Sove Yon Tibebe Anba Dekonb yo


 Syria Turkey Earthquake Newborn


JINDERIS, Siri (AP) — Yon tifi ki te fèt anba debri kay fanmi l ki te kraze nan tranblemanntè a kite lopital la e li ale fè pati yon nouvo fanmi.


Lendi li te al jwenn matant li . Tifi a te trouve l lopital kèk èdtan apre tranblemanntè 6 fevriye a.


Yo te egzeyate li Samdi e matant li ak tonton li te adopte li e li ba li non, Afraa, apre defen manman li .


Manman Afraa te mouri nan tranblemanntè a ansanm ak papa l ak kat frè ak sè.


Yon jou apre tibebe a te rive lopital la, otorite yo te nonmen li Aya - ki vle di nan lang Arab la "yon siy Bondye."